top of page

Business woman touching global structur

TOIMEKSIANTOKOHTAINEN
KONSULTOINTI

Tehosta toimintaasi ja vähennä töitäsi!

Vaikka yrittäjä toimii monesti hyvin itsenäisesti, niin kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Ulkopuolisen mielipide ja työn jakaminen toiselle helpottaa ja tehostaa tekemistäsi huomattavasti. Konsultointi on aina toimeksiantokohtaista, mutta toimeksiantoja voivat olla esimerkiksi tiedonetsinnät, markkina-analyysit, ulkoistamisen kilpailuttamiset, palveluntarjoajien etsintä sekä muut erilaiset ongelmanratkaisut, konsultoinnit ja analyysit.

Palvelu sisältää perehtymisen käsiteltävään tapaukseen, tiedonetsinnän, arvioni tilanteesta, yhteisen läpikäynnin ja kokonaisvaltaisen raportin asiakkaalle, sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet.

bottom of page